Belgium Model Academy


Association of Photographers and Models


Belgium Model Academy » 2017 » International Shooting Days

Index nederlands | Index français
Register - inschrijving - inscription
--- Contact ---

Events 2024
International Shooting days

Bij de Internationale Shooting Days huren we een huis en er is mogelijkheid om ter plaatse te overnachten voor één of meerdere dagen. Dit is heel interessant, want zo verliezen we geen tijd. Er zijn verschillende internationale fotografen aanwezig die voor één of meerdere dagen komen.

Iedere dag worden er fotoshoots voorzien op verschillende plaatsen, we hebben ook een mobiel fotostudio opgesteld. Er zijn permanent twee fotografen ter plaatse aanwezig, en iedere dag komen er extra fotografen. We gaan naar Duitsland (Vogelsang), naar Luik (Fort de la Chartreuse), naar Sprimont en naar andere plaatsen in de buurt.

Om een zo aangename samenwerking mogelijk te maken werken we met kleine groepen (maximaal 10 deelnemers per dag) zodat iedereen op zijn gemak met iedereen kan samenwerken. Grote groepen worden snel onhandelbaar, en dit komt de sfeer en de kwaliteit van de foto's niet ten goede. We rekenen dat ieder model en fotograaf samen kan werken gedurende 1 à 2 uur. Naast fotografen hebben we ook contacten gelegd met verschillende casting agenten (mensen die modellen zoeken voor opdrachten).

We werken niet met sponsors waarbij je verplicht bent te poseren in bepaalde kleren, dat die kleren je passen of niet speelt geen rol, als de sponsor maar snel genoeg zijn foto's krijgt. Onze fotoshoots zijn heel divers: casual, fashion, urban,...

De Shooting Days zijn een traditie sinds 2004! Ieder jaar worden er een 3-tal Internationale Shooting Days voorzien.


Nous louons une maison pour les Shooting Days Internationnaux et il est possible de loger sur place pour un ou plusieurs jours. Nous ne perdons ainsi pas de temps, ce qui est important car en plus des shootings, nous donnons également de nombreuses informations sur tout ce qui concerne les modèles et le mannequinat: les agences, les concours, les photographes,... Sur demande il est possible d'apprendre à défiler.

Nous prévoyons chaque jour des shootings à différents endroits et nous disposons également d'un studio mobile. Il y a en permanence deux photographes présents, et chaque jour quelques photographes viennent se joindre à nous pour un jour.

Nous travaillons en petit groupes et limitons le nombre de participants à 10 participants par jour: ainsi tous les modèles ont l'occasion de travailler de façon approfondie avec chaque photographe (une à deux heures). Nous avons également contacté des directeurs de casting (recherche de modèles).

Nous ne travaillons pas avec des sponsors dont il faut porter les vêtements. Que les habits te vont ou pas ne joue aucun rôle, il faut simplement que le sponsor recoive rapidement ses photos. Il va de soi que travailler dans de telles conditions ne produit que des photos moyennes.

Les Shooting Days sont une tradition depuis 2004 et chaque année nous organisons trois évènements.


The first International Shooting Days took place in June 2004 in Ostend (Belgium). Three international events are scheduled each year.

We rent a big house in the region and it's possible to stay for the night. This is important, so we can work with international models and photographers.

There are two resident photographers and other photographers coming for a single day. Each day we'll go to different locations.

The available places are limited and we need to be sure that the persons who register will come to the event. Don't register if you re not sure to participate.

Woensdag 24 mei - Zondag 28 mei

Mercredi 24 mai - Dimanche 28 mai

INTERNATIONAL
SHOOTING DAYS 2017


De internationale Shooting Days
zijn een traditie sinds 2004.

Les Shooting Days internationnaux
existent depuis 2004.

The first international Shooting Days
took place in 2004.Fotos en verloop van de eerste
International Shooting Days van 2017

Photos et déroulement des premiers
International Shooting Days de 2017

Pictures and description of the first
International Shooting Days of 2017


© Belgium Model Academy vzw.
Ondernemingsnummer: 0841.036.124
Contact