Belgium Model Academy


Studio Shootings 2014


Belgium Model Academy » 2014 » Fotoshoot studio

Index nederlands | Index français
Register - inschrijving - inscription
--- Contact ---

Events 2024
International Shooting days

Index nederlands | Index français | Register - inschrijving - inscription

Dit zijn een paar foto's van de eerste studio shoot van 2014. Het was de eerste fotoshoot voor de aanwezige modellen. Toch zijn het professionele foto's met verschillende poses: hier hebben de modellen zeker iets bijgeleerd!

De bedoeling van onze organisatie is nieuwe modellen ervaring te geven. Bij een fotoshoot in de studio leert het model hoe hij moet poseren.

Wij organiseren enkel fotoshoots in de studio tijdens de wintermaanden. Van maart tot oktober werken we op lokatie, maar het model kan een fotoshoot in de studio vragen.

Het gehele thema voor 2014 is “fitness”. Tijdens de Shooting days zal er een reprotage gemaakt wordne voor een fitness magazine: daarom zoeken we specifiek fitness modellen.

Op onze facebook-pagina zal je meer foto's aantreffen en een bijgewerkte lijst van onze aktiviteiten.

Quelques photos du premier shooting au studio de 2014. C'était le premier shoot pour tous les modèles présents. Et pourtant, les photos sont bien faites: les modèles ont appris de nombreuses choses pendant le shooting.

Le but de notre organisation est de former des nouveaux modèles. Les shootings au studio permettent d'apprendre les bases.

Nous n'effectuons de shootings au studio que pendant les mois d'hiver. Nous travaillons en extérieur de mars à octobre. Un shooting au studio est possible sur demande.

Le thème de l'année 2014 est “fitness”. Un reportage sera effectué pendant les Shooting Days par un magazine consacré aux fitness, et c'est pour cela que nous recherchons spécifiquement un type de modèle un peu plus musclé.

Notre page facebook contient des photos supplémentaires et la liste des activités à venir.


© Belgium Model Academy vzw. ondernemingsnummer: 0841.036.124 — Contact

Fotovoorbeelden
Exemples en photo