BMA vzw

Ondernemingsnummer: 0841.036.124
Contact Marc Doigny


Index nederlands | Index français | Historique 2013

Fotoshoot
Domburg (Nederland)

Un petit fotoshoot à Domburg aux Pays Bas en septembre. Domburg est situé en Zélande. La Zélande était une ile (située pratiquement sous le niveau de la mer) jusqu'au Plan Delta qui avec la ferméture à la mer de l'Escaut Oriental a permi de transformer en polders une grande partie de la région. Domburg est un petit village cotier (mer du nord).

September: een kleine fotoshoot in Domburg in Nederland. Domburg is aan de Noordzee gelegen in Zeeland. Zeeland was vroeger een eiland, tot het met het vasteland verbonden werd naar aanleiding van de Deltawerken en de sluiting van de Oosterschelde. Grote delen van de polders zijn onder de zeespiegel gelegen. Dankzij de afwateringskanalen is het land voldoende droog en vruchtbaar.