Belgium Model Academy


Documenten


Belgium Model Academy » Documenten

Index nederlands | Index français
Register - inschrijving - inscription
--- Contact ---

Events 2024
International Shooting days

Index nederlands | Index français | Register - inschrijving - inscription

Op deze pagina zal u alle officiële stukken met betrekking tot de werking van de vereniging aantreffen.

Ouderlijke toestemming
De ouderlijke toestemming is nodig indien minderjarige modellen zich willen inschrijven.
Dit document moet uitgeprint en ingevuld worden, en moet meegebracht worden op de eerste aktiviteit van de vereniging.

Neerlegging oprichtingsakte en Wijziging bestuurders
Belgium Model Academy heeft rechtspersoonlijkheid verworven. De oprichtingsakte en de wijzigingen aan de samenstelling van de RvB werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Balansen

Statuten van de vereniging
De statuten vormen de basis van de vereniging.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de vereniging

Verslagen van de Raad van bestuur
  • 24 juli 2011: Funktieverdeling raad van bestuur
  • 31 juli 2011: Goedkeuring huisreglement en heropstart website
  • 15 januari 2012: Begroting, eigendommen, ledenbeheer, aktiviteiten, voorbereiding AV.

Verslagen van de Algemene Vergadering

Deelname aan de kosten - Participation aux frais
Er zijn geen kosten voor deelname aan de meeste fotoshoots
(behalve individuele fotoshoots in de studio).

Il n'y a pas de frais de participation pour la plupart des shootings
(sauf shootings individuels au studio).

Uitreksel uit de statuten:

De vereniging heeft tot doel het nemen van initiatieven om de ontplooing van mannelijke fotomodellen te bevorderen.
Deze initiatieven hebben betrekking op een algemene praktijkgerichte training in de breedste zin van het woord op een non-commerciële basis.

De vereniging zal hiervoor op regelmatige basis activiteiten organiseren die de trainingen ondersteunen, zoals:

  • fotoshoots zowel in de studio als op locatie
  • workshops en info-sessies
  • meerdaagse "shooting days"
Dit kan zowel in het binnen- als in het buitenland zijn. Er wordt een beroep gedaan op externe raadgevers (internationale fotografen, modellen met ervaring, enz)

De vereniging zal hierbij samenwerken met ondernemingen die in de betrokken sector werkzaam zijn; zowel non-profit organisaties als bedrijven.

Extrait des statuts:

L'association a pour but de donner une formation aux nouveaux modèles et mannequins et prendra toutes les initiatives pour favoriser cette formation.

L'académie organise pour cela une série d'activités à but non lucratif:

  • shootings en studio et en extérieur
  • workshops et séances d'information
  • "shooting days" rencontres sur plusieurs jours
Les activités ont lieu en Belgique et à l'étranger. Nous faisons appel à des conseillers extérieurs (photographes internationaux, modèles expérimentés, etc).

L'association travaille en collaboration avec des entreprises actives dans le secteur: il s'agit aussi bien d'entreprises commerciales que d'organisations sans but lucratif.


© Belgium Model Academy vzw. ondernemingsnummer: 0841.036.124 — Contact

Belgium Model Academy vzw.
is een vereniging van
modellen en fotografen

Contract model-fotograaf
(van toepassing op alle fotoshoots van de vereniging)

Contract modèle-photographe
(d'application pendant tous les shootings de l'association)

Belanghebbende derden kunnen op aanvraag de statuten van de vereniging, de ledenlijst, de boekhouding, de verslagen van de algemene vergadering en de raad van bestuur op de zetel van de vereniging raadplegen. De gemotiveerde vraag moet gericht worden aan de raad van bestuur.